Sote-uudistuksen projektiryhmä 15.5.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö 17.5.2017 9.56
Uutinen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta valmisteleva projektiryhmä käsitteli kokouksessaan korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa ja järjestöjä koskevia linjauksia sekä sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelua.

Sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketin lisäksi myös valinnanvapauslaki on nyt eduskunnan käsittelyssä. Lähetekeskustelu käytiin 10.5.2017. Valiokunnat ovat alkaneet käsitellä lakikokonaisuutta.

Milja Tiainen sosiaali- ja terveysministeriöstä esitteli korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä vaihtoehtoja. Projektiryhmä keskusteli esittelyn pohjalta eri vaihtoehdoista. Hallituksen esitys korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisestä ja tuottamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2017. Lakimuutokset tulisivat voimaan 1.1.2019 tai ammattikorkeakoululaisten osalta seuraavan syyslukukauden alussa.

Minna Saario STM:stä ja Tomi Hytönen VM:stä esittelivät sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilannetta. Uudistuksen digi-ratkaisujen toimeenpanon valmistelu on käynnissä. Valmistelua tehdään VM:n johdolla tiiviissä yhteistyössä STM:n kanssa. Digi-muutos hankkeistetaan ja sille on luotu ohjausrakenne. Hankkeistus on parhaillaan valmisteilla. Ensimmäisen vaiheen hankkeet päätetään ja julkistetaan kesäkuussa.

Sarita Friman-Korpela ja Laura Niinimaa STM:stä esittelivät yleishyödyllisten järjestöjen asemaan liittyviä kysymyksiä sote- ja maakuntauudistuksessa. Järjestöillä ja kolmannen sektorin toimijoilla on myös jatkossa monipuoliset mahdollisuudet toimia yleishyödyllisenä toimijana, palvelutuottajana ja näiden yhdistelmänä, kunhan markkinaehtoinen palvelujen tuotanto ja yleishyödyllinen toiminta on erotettu toisistaan.

Projektiryhmä keskusteli esityksen pohjalta järjestöjen toimintaa liittyvistä linjauksista. Tarkemmat tiedot julkaistaan ensi viikolla.

Lisätietoja

kokouksen puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM ja VM, p. 0295 163 012
kokouksen varapuheenjohtaja, hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, VM, p. 0295 530 079

Sote-uudistuksen valmistelu reformit sote-uudistus