Sote-projektiryhmän kokous 19.12.2016

19.12.2016 12.50
Uutinen

Vuoden viimeisessä sote-projektiryhmän kokouksessa keskusteltiin valmistelusta liittyen valinnanvapauteen ja maakunta- ja sote-järjestämistä koskevaan hallituksen esitykseen. Lisäksi kuultiin muutosvalmennuksen etenemisestä.

Sinikka Salo kertoi muutosvalmennuksen toimeenpanon etenemisestä.  Muutosjohtamisen valmennuksen tarkoitus on antaa valmiuksia ensimmäisessä vaiheessa sote- ja maakuntauudistuksen ydinvalmistelijoille. Tavoite on vahvistaa valmistelijoiden strategisia valmiuksia viedä eteenpäin pitkäkestoista muutosta ja sen strategisia kärkiä. Muutosvalmennus käynnistyy syksyllä 2017, ja se toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensi vaiheessa mukana on n. 150 henkilöä, toisessa vaiheessa mukaan tulee mm. maakuntien tulevia päättäjiä. Kaksi ensimmäistä vaihetta rahoitetaan valtion rahoituksella.  Kolmas vaihe on tarkoitettu keskijohdolle, ja sen toteutus ja osallistujien valinta on maakuntien päätettävissä.

Muutosvalmennuksen palveluintegraattorina toimii HAUS Kehittämiskeskus Oy, mutta muutosvalmennus projektoidaan omaksi kokonaisuudekseen. Valittava projektijohtaja laatii suunnitelman valmennusohjelmasta, moduuleista ja sisältöteemoista. Ohjauksesta vastaa strateginen ohjausryhmä, jota vetää Tuomas Pöysti.  Budjettivaroista toteutettavan muutosjohtamisvalmennuksen määrärahavaraus on tehty.

STM:n ja VM:n yhteinen työryhmä alkaa valmistella säädösmuutoksia vuosia 2019–2025 koskevaksi eläkejärjestelmien väliseksi siirtymäajaksi. Ryhmän toimikausi on 19.12.–15.2.2017 ja sen puheenjohtajana toimii Heli Backman STM:stä. Ryhmän tehtävä on valmistella tekninen toteutus ja säädösmuutosehdotukset vuosia 2019–2025 koskevasta siirtymäajan ratkaisusta, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä työskentelevien työntekijöiden eläketurva järjestettäisiin siirtymäajan lähtökohtaisesti samassa eläkejärjestelmässä, kuin missä se on järjestetty vuoden 2018 lopussa.

Sote-uudistuksen projektiryhmä ja maakuntauudistuksen projektiryhmä ovat yhdessä nimenneet sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon valtakunnallisen yhteistyöryhmän. Ryhmän toimi-kausi on 2.1.2017–15.4.2019 ja sen puheenjohtaja on sote-muutosjohtaja Salo Sinikka ja varapuheenjohtaja maakuntauudistuksen muutosjohtaja Harju Pauli. Yhteistyöryhmän tehtävänä on tuoda edustamiensa tahojen näkemyksiä sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoon, jakaa ja toimeenpanna edustamiensa tahojen kautta yhdessä luotua näkemystä ja linjauksia ja edistää siten uudistuksen toimeenpanoa ja alueellista valmistelua. Ryhmän tehtävänä on lisäksi edistää osaltaan uudistuksessa ja muutoksessa tarvittavaa vuorovaikutusta eri tahojen kesken sekä osaltaan seurata uudistuksen etenemistä. Aiemmin on nimetty sote-uudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä ja maakuntauudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä. Valmisteluryhmät vastaavat yhdessä yhteistyöryhmään tuotavien asioiden valmistelusta.

Henkilöstöpolitiikkaryhmän kokoonpanoa muutetaan siten, että johtaja Kirsi Sillanpään varajäseneksi nimetään neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja Tehy ry:stä 23.1.2017 alkaen.
Tallamaria Maunu VM:stä tulee rahoitus- ja resurssiryhmään Markus Sovalan tilalle.

Seuraava projektiryhmän kokous pidetään 16.1.2017.

Lisätietoja:

19.12. kokouksen puheenjohtaja, ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 02951 63338