Päivystys tulee olohuoneeseen

Sosiaali- ja terveysministeriö 7.2.2017 10.30
Uutinen
Päivystys tulee olohuoneeseen

Eksote kehittää kotiin vietäviä ja liikkuvia palveluja. Yhden hengen liikkuva päivystysyksikkö hoitaa potilaan kotona monet niistä toimenpiteistä, jotka aiemmin tehtiin päivystyksessä.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) Päivystys olohuoneessa -hanke kehittää uudenlaista toimintamallia, joka tukee kotona asumista.

Hankkeen ensimmäinen konkreettinen tulos on viime vuoden maaliskuussa aloittanut yhden hengen liikkuva päivystysyksikkö. Yksikössä työskentelee ensihoitaja-sairaanhoitaja ympäri vuorokauden.

– Hän pystyy arvioimaan potilaan hoidon tarpeen ja hoitamaan potilaan kotona monet niistä toimenpiteistä, jotka hoitaja tekisi sairaalassa päivystyspoliklinikalla, sanoo hankkeen projektipäällikkö Katri Länsivuori.

Kyseessä ei ole ambulanssi yhdellä hoitajalla, vaan kokonaan uusi toimintamalli, jossa ensihoitaja toimii osana päivystyksen, ensihoidon, tehostetun kotisairaanhoidon ja kotihoidon palveluketjua.

Toiminta laajenee maaliskuussa, kun toinen liikkuva päivystysyksikkö aloittaa Eksoten pohjoiskunnissa. Lisäksi kehitteillä on yhteyskeskus, joka koordinoi kotiin vietäviä palveluja.

– Tavoitteena on purkaa päivystyksen ja ensihoidon paineita, mutta ennen kaikkea tarjota asiakkaalle parempaa palvelua, Länsivuori korostaa.

Taustatukena lääkäri

Päivystys tulee olohuoneeseen - Kuvituskuva– 40 prosenttia ensihoidon tehtävistä hoidetaan kohteessa. Uudella toimintamallilla voimme poimia näitä kotona hoidettavia tehtäviä, eikä paikalle tarvitsee lähettää raskasta ambulanssikalustoa, huomauttaa Eksoten kehitysjohtaja ja muutosagentti Merja Tepponen.

Yksi kolmasosa yhden hengen liikkuvan päivystysyksikön yhteydenotoista välittyy hätäkeskuksen kautta. Ne ovat kiireettömiä tehtäviä, kuten nenäverenvuoto, kiireetön yleistilan lasku, selkäkipu ja kaatumiset.

Loput ovat arviointi- ja hoitotehtäviä, jotka tulevat muilta ammattilaisilta.

Yksiköllä on ensihoidon laitteiden ja tutkimusvälineiden lisäksi välineet laajaan veri- ja vieridiagnostiikkaan. Hoitaja voi myös annostella kipulääkettä ja antibiootteja suonensisäisesti.

Yksin kentällä työskentelevän hoitajan tukena on etäyhteys lääkäriin. Myös videoyhteys on mahdollinen. Näin diagnoosi, lääkitys ja muut toimenpiteet voidaan tarvittaessa hoitaa kotona. Myös jatkohoito voidaan suunnitella samalla.

Potilaan tietojen ja hoitohistorian tarkistaminen käy helposti, sillä yksiköllä on käytössään sama potilastietojärjestelmä kuin kaikissa muissakin Eksoten yksiköissä.

Edullista ja kiiteltyä

Yhden hengen liikkuva päivystysyksikkö on jo nyt osoittanut kannattavuutensa. 87 prosenttia yksikön tehtävistä on voitu hoitaa kohteessa ilman päivystyskäyntiä. Perinteiseen toimintamalliin verrattuna kustannukset ovat vähentyneet 33 prosenttia.

– Olemme pystyneet edelleen purkamaan laitoshoitoa ja säästäneet myös sairaalapäivissä. Meidän ei ole myöskään toistaiseksi tarvinnut lisätä ambulansseja, Tepponen huomauttaa.

Yksikön menot ovat työntekijöiden palkat – yksikössä työskentelee viisi ensihoitaja-sairaanhoitajaa – sekä varusteltu farmariauto.

Asiakkailta, henkilökunnalta ja sidosryhmiltä saatu palaute on ollut pelkästään positiivista. Toimintamallin suosio on yllättänyt.

– Alun perin tavoitteenamme oli hoitaa vuodessa 3000 tehtävää. Nyt menemme jo 4000 tehtävän vuositasolla, emmekä pysty edes vastaamaan kaikkiin pyyntöihin, Länsivuori toteaa.

Teksti: Tiina Suomalainen
Kuvat: Mikko Nikkinen

Hyvät käytännöt