FI SV EN

Mikä on henkilökohtainen budjetti?

Henkilökohtainen budjetti on asiakassuunnitelmassa määritellyn palvelukokonaisuuden hankkimiseksi määritelty rahasumma. Budjetin saaminen edellyttää, että maakunnan liikelaitos arvioi palvelutarpeen ja tekee asiakkaalle asiakassuunnitelman. Näiden palvelujen perusteella määritellään henkilökohtaisen budjetin sisältö ja palveluihin käytettävissä oleva euromäärä. Henkilökohtaista budjettia on tarjottava  jatkuvaa ja laaja-alaista  tukea tarvitsevalle ikääntyneelle tai  vammaiselle henkilölle.

Asiakas voi itse päättää, mistä hankkii asiakassuunnitelman mukaiset palvelut ja hän voi vaikuttaa myös palvelujen sisältöön. Näin asiakas saa yksilölliseen tilanteeseen sopivia palveluja. Maakunta maksaa suoraan palveluntuottajalle henkilökohtaisen budjetin mukaiset korvaukset. Asiakkaan tilille ei siis siirry rahaa.