Maakuntauudistuksen projektiryhmän kokoustiedote ja video 13.12.2016

Valtiovarainministeriö 15.12.2016 11.35
Tiedote

Maakuntauudistuksen projektiryhmä käsitteli ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuuta, lausuntoyhteenvetoa, hallituksen esitysluonnoksia Tehtäväsiirrot-ryhmästä ja pääkaupunkiseudun erillisratkaisun tilannetta kasvupalveluissa.

Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti kertoi pääkaupunkiseudun erillisratkaisun tilanteesta koskien kasvupalveluja.  Taustalla on hallituksen linjaus 1.10., jossa hallitus ilmoitti valmiutensa neuvotella pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa pääkaupunkiseudun kasvupalveluiden järjestämistä koskevasta erillisratkaisusta ja linjasi erillisratkaisussa sovellettavat kasvupalveluiden periaatteet. Kasvupalveluihin kuuluvat myös kotouttamisen ja maahanmuuttajien palvelut.  Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat esittäneet yhteisen hallintomallin jatkovalmistelun pohjaksi. Erillisratkaisun päälinjausten pitäisi olla valmis tammikuun kolmannella viikolla. Kasvupalvelujen järjestämisen periaatteisiin kuuluvat työllisyyden ja yrityspalvelujen integraatio, järjestäjän ja tuottajan eriyttäminen sekä se, että, Uudenmaan työssäkäyntialueen pitäminen kokonaisuutena, hallinto tehdään mahdollisemman kevyeksi ja kumppanuus Uudenmaan maakunnan ja valtion kesken toimii.

Johtaja Jari Keinänen sosiaali- ja terveysministeriöstä, elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm ja neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin maa- ja metsätalousministeriöstä esittelivät ehdotusta siitä, millä edellytyksillä maakunta voisi siirtää ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun kunnalle.

Ehdotuksen mukaan maakunta voi siirtää järjestämisvastuun kunnalle, jos kunnalla on käytössä vähintään 30 viranomaisvalvontaa kokopäiväisesti tekevää viranhaltijaa ja maakunnalla on siirron jälkeen vähintään vastaavat valvontaresurssit.

Projektiryhmä totesi vaihtoehtoihin kuuluvan 20-20-mallin toteuttavan parhaiten 5. huhtikuuta julkaistua hallituksen linjausta. Projektiryhmä kannattaa jatkovalmisteluun kuitenkin ehdotettua mallia 30-30 vastuuministeriöiden valmistelun perusteella. Mallissa ympäristöterveydenhuollon kokonaisuus säilyisi selkeänä, kun ympäristöterveydenhuollon järjestäminen olisi pääosin maakunnissa ja vain poikkeustapauksissa kunnissa. Projektiryhmän painotti asiassa hyvää yhteistyötä maakunnan ja kunnan välillä.

Sosiaalineuvos Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoi lausuntoyhteenvedosta. Lausuneita tahoja oli 755. Maakunnalle ehdotettujen tehtävien katsotaan lausunnoissa sopivan maakuntien järjestettäviksi. Maakuntalailta toivottiin joustavuutta. Kunnan ja maakunnan tehtäviä pitäisi lausujien mielestä selkeyttää. Palvelulaitoksiin suhtauduttiin kriittisesti. Järjestämisen ja tuottamisen erottamisen nähdään lisäävän byrokratiaa. Yhtiöittämisessä nähdään paljon haasteita ja aikataulua pidetään tiukkana. Kunnan tuloveroprosentin rajoittamista ei pidetä tarpeellisena. Useat kunnat olivat hyödyntäneet Kuntaliiton lausuntoa.

Tuomas Pöysti totesi, että lainvalmisteluryhmissä on huomioitu lausunnoissa esiin nostettuja teknisiä kysymyksiä. Poliittiset kysymykset on viety reformiministeriryhmän ratkaistavaksi.

Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntaliitosta esitteli hallituksen esitysluonnoksia Tehtäväsiirrot-ryhmästä. Poliittista linjausta ielä vaativat asiat ovat: kalatalouden ja vesitalouden tehtävien yhteistoiminta, vesilain valvontatehtävät ja talous- ja velkaneuvonnan tehtävät. Projektiryhmä hyväksyi HE-luonnokset jatkovalmistelun pohjaksi eräin tarkennuksin.

Projektiryhmä hyväksyi säädösvalmisteluryhmän valmistelemat hallituksen esityksen yleisperustelujen nykytilan kuvausta koskevat tekstit jatkovalmistelun pohjaksi.

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen yhteistyöryhmä on asetettu ja puheenjohtajana toimii sote-muutosjohtaja Sinikka Salo. Ryhmän toimikausi on 2.1.2017 – 15.4.2019.

Lisätietoja:

Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti p. 02951 63012

Muutosjohtaja Pauli Harju, valtiovarainministeriö p. 02955 30549

Maakuntauudistuksen valmistelu aluehallintouudistus reformit