ICT-palvelukeskus Vimana Oy:n palvelutarjonnan suunnittelu käynnistyy

14.9.2017 8.14
Uutinen
ICT-palvelukeskus Vimana Oy:n palvelutarjonnan suunnittelu käynnistyy

Vimana Oy:n palvelutarjonnan mahdollistava suunnittelu on käynnistymässä viidellä osa-alueella.

·       Yhteinen digitaalinen viestintä- ja työskentely-ympäristö
·       Yhteinen käyttäjähallinta
·       Yleisen asianhallinnan järjestelmän valmistelu ja toteutus  
·       Tietoliikenteen runkoverkkojärjestelyt
·       Perustietotekniikan konsolidaation tuki ja siihen liittyvät kilpailutukset 

Suunnittelua ja yhteistyötä maakuntien kanssa tarvitaan, jotta voidaan luoda yhteinen ymmärrys palveluiden ja tietojärjestelmien tavoitetilasta sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Yhteistyötä tarvitaan myös Vimana Oy:n ja maakuntien välisen työnjaon tarkentamiseksi sekä ICT-muutosten rahoitustarpeiden ja kansallisen muutostuen suunnittelun tueksi. 

Vimana Oy:n toimintojen ja palvelujen ylösrakentamista jatketaan yhdessä hallituksen, maakuntien asiantuntijoiden sekä muun asiantuntijaverkoston ja maakuntien asiakasneuvottelukunnan kanssa. Palvelukeskuksen tehtävistä ja käyttövelvoitteesta on ehdotettu säädettäväksi maakuntalaissa ja niistä tullaan lisäksi tarkemmin säätämään valtioneuvoston asetuksella. 

ICT-palvelukeskuksen tarkoituksena on tuottaa ja tarjota maakunnille asiantuntija- ja kehityspalveluita sekä hankkia markkinoilta ja yhteistyökumppaneiltaan tarvittavia ohjelmistoja ja muita ratkaisuja. Yhtiön keskeisiä palveluja ovat myös muutokseen liittyvät tukitehtävät sekä palvelujen siirrot. 

Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy perustettiin 3.7.2017 ja sen hallituksen jäseniä ovat Anna-Mari Ahonen, Pertti Mäkelä, Juhani Heikka, Tiina Pesonen ja Harri Eskola. Hallituksen puheenjohtajana toimii Mirjami Laitinen. Yhtiön avainhenkilöitä ollaan rekrytoimassa.
Valtio omistaa yhtiön koko osakekannan ja myöhemmin omistus siirretään maakunnille. Yhtiön omistajaohjaajana toimii tässä vaiheessa työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen, puh. 0295 530 128, mirjami.laitinen(at)vm.fi