Asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet maakuntien perustaksi

Valtiovarainministeriö 11.1.2017 13.15
Tiedote
Asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet maakuntien perustaksi
Muutosjohtaja Pauli Harju

Maakuntien palvelut suunnitellaan asiakas- ja palvelulähtöisesti. Maakuntauudistuksen projektiryhmä hyväksyi 20.12.2016 Palvelut ja prosessit -ryhmässä laaditun esityksen maakuntien palvelukokonaisuuksista.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi maakuntien palvelut tullaan rakentamaan 11 eri palvelukokonaisuuden pohjalle, joiden kautta maakunnat tarjoavat niin kansalaisille, yrityksille kuin viranomaisille ja sidosryhmille niiden tarvitsevat palvelut.

Maakunnan palvelukokonaisuudet ovat:

 • Alueiden kehittämispalvelut
 • Alueiden käytön palvelut
 • Joukkoliikennepalvelut
 • Kasvupalvelut
 • Kotoutumispalvelut
 • Maa- ja elintarviketuotannon palvelut
 • Maaseudun kehittämispalvelut
 • Pelastus- ja turvallisuuspalvelut
 • Vesien ja merenhoidon palvelut
 • Vesi- ja kalatalouden palvelut
 • Ympäristöterveyden palvelut

Tavoitteena on, että maakuntien asiakkaille tarjotaan selkeät palveluketjut, jotka eivät pysähdy kuntien, maakuntien tai valtion organisaatioiden rajalle. Palveluiden tarjoamisessa hyödynnetään täysmääräisesti Kansallista palveluarkkitehtuuria http://vm.fi/palveluarkkitehtuuri.

Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harju kertoo, että maakuntien palvelukokonaisuuksien valmistelun seuraava vaihe käynnistyy 31.1.2017 järjestettävällä työpajalla. Työpajan tavoitteena on keskustella ja sopia alustavasti siitä, miten palveluja pystytään parhaiten rakentamaan valtakunnallisen ja maakunnallisen valmistelun yhteistyönä vuosien 2017–2018 aikana. Palvelukokonaisuuksien valmistelussa tiivis yhteistyö maakuntien kanssa ja niiden kesken on tärkeä onnistumisen edellytys.

- Palvelut ovat yhtenä teemana esillä laajalla maakuntakierroksella, jonka toteutamme kevättalvella yhdessä sosiaali- terveysministeriön muutosjohtajan Sinikka Salon kanssa, kertoo muutosjohtaja Harju.

Lisätietoja:

Muutosjohtaja Pauli Harju, p. 02955 30549

Ajankohtaista Maakuntauudistuksen valmistelu aluehallintouudistus reformit