FI SV EN

Hallitus julkisti 21. 12.2016 lakiluonnoksen siitä, miten asiakas voi valita palveluja valinnanvapauden piirissä olevista sosiaali- ja terveyspalveluista. Lakiluonnos oli lausunnolla 28.3.2017 saakka.

Hallitus antoi sote- ja maakuntauudistusta koskevan esityksen eduskunnalle 2.3.2017. Hallituksen esitys sisältää uudistusten tärkeimmät lait, jotka ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki. 

Tarkoitus on, että sote-järjestämislaki, maakuntalaki ja voimaanpanolaki tulisivat voimaan 1.7.2017. Tällöin voi käynnistyä ns. väliaikaishallinto, joka valmistelee tulevaa toimintaa.

Ensimmäiset maakuntavaltuuston vaalit pidetään hallituksen linjauksen mukaisesti tammikuussa 2018 presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen yhteydessä.  Maakuntavaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2018. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019.

Maakuntien muut tehtävät

Maakunnan muita kuin sote- ja pelastustoimen tehtäviä ja niiden rahoitusta koskeva lakiluonnoskokonaisuus lähtee lausuntokierrokselle keväällä 2017. Samaan aikaan lausuntokierrokselle lähtee myös valtakunnallista lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoa koskeva esitysluonnos. Hallituksen esitykset edellä mainitusta kokonaisuudesta annetaan eduskunnalle kesällä 2017. Esitykset valmistelee valtiovarainministeriö.

Lisätietoja:

projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM ja VM p. 02951 63012